Jak se stát dobrým advokátem sebe sama - Umění komunikovat s Mgr. Zděňkou Tmějovou

0

Kde jsme ztratili upřímnost a otevřenost v komunikaci?

Z jakého důvodu se obáváme projevit, co chceme a co ne?

Pokud nastane konflikt, pak je to způsobenou mylnou komunikací. Tento seminář vám přinese několik praktických návodů a rad, které pomohou k vyjasněné, otevřené a upřímné komunikaci a tím pádem k vyjasněným vztahů, k větší sebeúctě a seberespektu.

Chce to trochu odvahy, ale i tu na semináři START UP Yourself získáte!