Poznáním sebe poznáváte druhé s Mgr. Zdeňkou Tmějovou

0

Typologie pomůže k osobnímu sebepoznání v základních lidských činnostech: jak získávám energii, jaké informace jsou pro mě v komunikaci důležité, jak zpracovávám informace a jak se rozhoduji. Hloubková typologie pomůže k lepšímu pochopení sama sebe, svých předností a rezerv, zároveň pomůže k většímu pochopení druhých. Eliminuje konflikty a napomáhá k efektivní komunikaci. Co si účastníci semináře mohou po jeho absolvování zodpovědět:

 • Jak se projevuje vaše osobnost? Jaké máte přednosti a rezervy?
 • Jak přizpůsobit komunikaci pomocí typologie osobnosti?
 • Jak si stanovit plán vašeho rozvoje?

Obsah kurzu:

 • Preference naší osobnosti, jak určují naši komunikaci a chování
 • MBTI – jako zdroj poznání (test)
 • Hloubkový rozbor testu interaktivním způsobem
 • Kde získávám energii? Jak s ní pracuji?
 • Které informace jsou pro mě důležité a které ne? Jak je sděluji druhým?
 • Jak se rozhoduji? Co mě motivuje?
 • Jak si organizuji čas a práci.
 • MBTI a praktický přesah do praxe manažera
 • Jak si vybrat ty správné lidi do týmu?