Partneři

Era

Era je obchodní značka Československé obchodní banky, a.s. Naše služby v současné době využívá více než dva milióny klientů. K dispozici jim je nejširší síť obchodních míst v České republice – Era finanční centra a přepážky Poštovní spořitelny na každé poště. Zaměřujeme se na jednoduše dostupné elektronické služby, ke kterým se naši klienti dostanou prakticky přes jakýkoli telefon, smartphone, tablet nebo počítač. Spojujeme výhody online světa i světa kolem nás, stejně tak se neomezujeme jen na finanční služby. Era chce přinášet více pohody do života, pomáhat vyřídit každodenní starosti i velké plány tak, aby její klienti měli více času pro sebe i své blízké.

https://www.erasvet.cz

Era

Notářská kancelář JUDr. Eva Vágnerová

Husova 182

Mladá Boleslav 293 01

http://www.vagnerova.eu

Inovace pro společnost

Inovace pro společnost je tým nadšenců do pořádání Social Innovation Campu a inovačních seminářů.

http://www.inovaceprospolecnost.cz/

email: inovaceprospolecnost@gmai.com

Inovace pro společnost

Vodafone Nápad roku

Vodafone Nápad roku je soutěž podnikatelských záměrů. Pomáháme všem, kdo mají na papíře nebo v rozjezdu zajímavý podnikatelský nápad.

www.napadroku.cz 

Vodafone Nápad roku

Československá obchodní banka, a.s.

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB (pobočky), Era (finanční centra) a Poštovní spořitelna (obchodní místa České pošty). ČSOB svým zákazníkům nabízí širokou škálu bankovních produktů a služeb, včetně produktů a služeb ostatních společností skupiny ČSOB.

Mezi priority ČSOB patří také společenská odpovědnost. Prostřednictvím transparentních grantů přispívá k rozvoji komunit a regionů a usnadňuje přístup ke vzdělání osobám se zdravotním postižením a/nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zaměřuje se rovněž na kultivaci prostoru pro individuálního dárcovství a přichází s iniciativami propojujícími společenskou odpovědnost a podnikání. Příkladem jsou programy zvyšování finanční gramotnosti, podpora sociálního podnikání, ale i ohleduplný přístup k životnímu prostředí nebo odborné dobrovolnictví zaměstnanců. Společenská odpovědnost, udržitelnost a odpovědné podnikání jsou pro ČSOB klíčovými aspekty jejího fungování.

https://www.csob.cz/portal/

Československá obchodní banka, a.s.

TechSoup Česká Republika

TechSoup Česká republika rozvíjí technologické kapacity neziskových organizací a veřejných knihoven v České republice. Zajišťujeme přístup k darovanému nebo zvýhodněnému software, hardware, IT službám a souvisejícímu vzdělání. Usilujeme, aby neziskové organizace mohly díky technologiím efektivněji a snadněji dosahovat svých cílů a poslání.

https://www.techsoup.cz/

 

TechSoup Česká Republika

University Hospital in Motol (Fakultní nemocnice v Motole)

The mission of University Hospital in Motol is treatment of illnesses based on actual pieces of medical knowledge and to provide complex and specialized high quality care for all stages of human life. The mission is summed up in our motto: fnmotol.cz: “serving generations”. Our main plan for future is to make the hospital “flag ship” of Czech health service in general and specialized care. In order to achieve our goals it is extremely important to have an effective plan for operating the hospital, including a plan for increasing the quality of health care.

http://www.fnmotol.cz/en/o-nas/mission-and-vision/

University Hospital in Motol (Fakultní nemocnice v Motole)

ČSOB Inspirace

ČSOB Inspirace je otevřený prostor, který nabízí zázemí všem lidem s tvůrčími nápady. Můžete v něm načerpat inspiraci, pracovat či se potkat se zajímavými osobnostmi. Poskytuje profesionální zázemí a servis pro tvořivou práci, špičkové technické vybavení, skvělé ceny, bankovní služby, výbornou kavárnu, klubové členství a především skvělý tým.

ČSOB Inspirace
Jungmannovo náměstí 767
110 00 Praha 1

https://inspirace.csob.cz

 

ČSOB Inspirace

Microsoft

Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a dodnes je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které umožňují lidem i organizacím po celém světě dokázat více. Česká pobočka zahájila svoji činnost v roce 1992. Od července roku 2013 ji vede Biljana Weber.

https://www.microsoft.com/cs-cz

Microsoft

Nadace Neziskovky.cz

Nadace Neziskovky.cz je nástupkyní Nadace Auxilia (původně Nadace ICN), která vznikla v roce 1992 jako klíčové informační a vzdělávací centrum s rozsáhlým spektrem servisních aktivit.

Nadace Neziskovky.cz plní funkci tzv. „resource centra“ pro neziskové organizace v ČR.  Svých cílů dosahuje jednak přímou podporou rozvojových aktivit neziskových organizací a dále poskytováním vzdělávacích, informačních a poradenských služeb pro neziskové organizace a subjekty, které s neziskovým sektorem přicházejí do kontaktu.

http://www.neziskovky.cz/

 

Nadace Neziskovky.cz